Ook belastingzaken niet-ondernemers


Inkomstenbelasting
Veel belastingwetten zijn alleen van toepassing op ondernemers. De inkomstenbelasting en de erfbelasting gelden echter voor iedere ingezetene van Nederland. De aangifte inkomstenbelasting is niet in alle gevallen even complex. Toch kunnen er situaties ontstaan waarbij het verstandig is de aangifte juist wel uit te besteden. Zoals bijvoorbeeld bij een scheiding of bij aan- of verkoop van een woning. Voor deze aangifte kunt u bij mij terecht.

Afwikkeling zaken bij overlijden
Bij het overlijden van een dierbare is het voor de nabestaanden vaak al erg zwaar. Veel van de eerste zorgen worden uit handen genomen door een begrafenisonderneming. Op dat moment is er echter ook administratief het een en ander te regelen. Vaak een nog onbekend terrein, waardoor de verwarring  groter wordt. Als Fiscaal Adviseur (FA) kan ik voor u de aangifte erfbelasting verzorgen. Ik neem de volledige administratie met u door, zodat lidmaatschappen van verenigingen of verzekeringen niet onnodig lang door hoeven te lopen. Is er onroerend goed  dat niet verkocht is en nog beheerd dient te worden? Ook deze taak kan ik op mij nemen. Dit werkt kostenbesparend als de erfgenamen niet dicht bij het betreffende pand wonen en het onroerend goed in de buurt van mijn vestigingsplaats Olst is gelegen.

Overleg bespaart geld en vermindert veel zorgen
In goed overleg beslissen wat u aan Ruiter Belastingadvies kunt uitbesteden bespaart u geld en vermindert uw zorgen.