Uw partner in al uw contacten met de fiscus


Belastingen zijn in ons land strak geregeld. Bij te late aangifte volgt een boete. Bij niet of te laat betalen volgt, helaas, nogmaals een boete. De ondernemer moet rekening houden met meerdere belastingen, zoals de omzetbelasting en, als er personeel is, de loonbelasting. Bij een BV wordt er aangifte gedaan voor de vennootschapsbelasting. Een ondernemer zonder BV, zoals de meeste ZZP'ers (maar ook de VOF's en maatschappen), geeft zijn inkomsten aan bij de inkomstenbelasting onder 'resultaat uit onderneming'.

Fiscaal adviseur
Om alle vragen over deze belastingen te kunnen beantwoorden en een verantwoorde aangifte te kunnen doen, heb ik de opleiding “Fiscaal Adviseur” gevolgd (HBO belastingrecht) en ben ik gevestigd als Fiscaal Adviseur (FA).

Aangifte doen
Aangiftes vinden altijd plaats aan het eind van een periode. Het is van belang om bij uw beslissingen de gevolgen bij de belastingheffing in ogenschouw te nemen. Door het vroegtijdig signaleren hiervan kunt u geld besparen. In een gesprek met u kan ik u wijzen op uw specifieke mogelijkheden.